آيت الله مصباح يزدي - درس اخلاق

عنوان: 
شرح و تفسیر خطبه 222
عنوان درس: 
موضوع: 
مجموعه: 
پایه: 
مرجع ارائه دهنده: 
معاونت فضای مجازی دفتر تبلیغات اسلامی

نمایش فایلهای صوتی مربوط به ارائه

ردیف پخش فایل صوتی دانلود فایل صوتی توضیحات
1 پخش فایل صوتی 478-001.mp3 مفهوم و اهمیت ذکر خدا در آیات و روایات 1
2 پخش فایل صوتی 478-002.mp3 مفهوم و اهمیت ذکر خدا در آیات و روایات 2
3 پخش فایل صوتی 478-003.mp3 فواید ذکر و شناخت جایگاه ذکر در نیل به سعادت
4 پخش فایل صوتی 478-004.mp3 انحرافات افراطی و تفریطی در اهمیت ذکر - آسیب شناسی ذکر
5 پخش فایل صوتی 478-005.mp3 عوامل و موانع ذکر خدا
6 پخش فایل صوتی 478-006.mp3
7 پخش فایل صوتی 478-007.mp3