آيت الله مظاهري - درس اخلاق

سال 1361 - 1362

عنوان درس: 
موضوع: 
پایه: 
مرجع ارائه دهنده: 
معاونت فضای مجازی دفتر تبلیغات اسلامی

نمایش فایلهای صوتی مربوط به ارائه

ردیف پخش فایل صوتی دانلود فایل صوتی توضیحات
1 پخش فایل صوتی 513-01.mp3 مقدمه بحث چگونگی تخلیه و تحلیه - نشاط جسمی و روحی
2 پخش فایل صوتی 513-02.mp3 بیان فشرده مقدمات پنجگانه چگونگی تخلیه (رفع رذائل اخلاقی) و تحلیه (جذب فضائل اخلاقی)
3 پخش فایل صوتی 513-03.mp3 راههای تزکیه نفس - لزوم صبر و استقامت در مسیر خودسازی - وجوب خودسازی
4 پخش فایل صوتی 513-04.mp3 اشاره به مشکل بودن و واجب بودن خودسازی - راه اول خودسازی: لزوم درخواست از خداوند متعال برای موفقیت در خودسازی - راه دوم خودسازی: ترک گناه
5 پخش فایل صوتی 513-05.mp3 راه سوم خودسازی: مبارزه با نفس
6 پخش فایل صوتی 513-06.mp3 راه چهارم خودسازی: قانون محاسبه - ارکان محاسبه: مشارطه، مراقبه، محاسبه
7 پخش فایل صوتی 513-07.mp3 راه چهارم خودسازی: قانون محاسبه - اقسام مراقبه: 1. مربوط به درون (خودمراقبتی)، 2. مربوط به برون (مراقبت دیگران از شخص)
8 پخش فایل صوتی 513-08.mp3 رفع سوء تفاهم های جلسه قبل - لزوم انتقاد و امر به معروف و نهی از منکر
9 پخش فایل صوتی 513-09.mp3 راه چهارم خودسازی: قانون محاسبه - چهار راه مراقبه برونی: 1. استفاده از استاد
10 پخش فایل صوتی 513-10.mp3 راه چهارم خودسازی: قانون محاسبه (مراقبه) - چهار راه مراقبه برونی: 2. استفاده از دوست خوب، 3. استفاده از دشمن
11 پخش فایل صوتی 513-11.mp3 راه چهارم خودسازی: قانون محاسبه (مراقبه) - چهار راه مراقبه برونی: 4. استفاده از تاریخ و احوال علما (أئمه علیهم السلام، اصحاب ایشان، علمای دین)
12 پخش فایل صوتی 513-12.mp3 سهولت گفت و شنود در مورد اخلاق - دو امر مشکل در اخلاق: 1. عمل کردن به اخلاقیات (خودسازی)، 2. حفظ اعتدال و پرهیز از افراط و تفریط
13 پخش فایل صوتی 513-13.mp3 راه پنجم خودسازی: محبت - اهمیت محبت در جامعه اسلامی از منظر قرآن
14 پخش فایل صوتی 513-14.mp3 راه پنجم خودسازی: محبت - نقش محبت در ارتقای معنوی جامعه
15 پخش فایل صوتی 513-15.mp3 راه پنجم خودسازی: محبت (تولّی و تبرّی) - اهمیت محبت در جامعه اسلامی

صفحه‌ها