استاد اشتهاردي - اخلاق

دهه اول ماه مبارک رمضان

عنوان درس: 
موضوع: 
پایه: 
مرجع ارائه دهنده: 
معاونت فضای مجازی دفتر تبلیغات اسلامی

نمایش فایلهای صوتی مربوط به ارائه

ردیف پخش فایل صوتی دانلود فایل صوتی توضیحات
1 پخش فایل صوتی 499-01.mp3 فضیلت ماه مبارک رمضان
2 پخش فایل صوتی 499-02.mp3 احکام شرعی: مبطلات روزه - ضرورت یادگیری احکام شرعی - خطبه شعبانیه: فضای بیان ایراد خطبه
3 پخش فایل صوتی 499-03.mp3 احکام شرعی: بقاء بر جنابت - خطبه شعبانیه: معنای برکت در ماه مبارک رمضان
4 پخش فایل صوتی 499-04.mp3 احکام شرعی: کسانی که روزه بر ایشان واجب نیست 1 - خطبه شعبانیه: شرافت زمانی ماه مبارک رمضان
5 پخش فایل صوتی 499-05.mp3 احکام شرعی: موارد قضاء و بدون کفاره روزه - خطبه شعبانیه: آثار روزه داری
6 پخش فایل صوتی 499-06.mp3 احکام شرعی: کسانی که روزه بر ایشان واجب نیست 2 - خطبه شعبانیه: مهربانی و عطوفت با ایتام
7 پخش فایل صوتی 499-07.mp3 احکام شرعی: افراد واجب النفقة - خطبه شعبانیه: افطار دادن
8 پخش فایل صوتی 499-08.mp3 شکر نعمت - پیرامون سالروز 22 بهمن
9 پخش فایل صوتی 499-09.mp3 احکام شرعی: وجوب انجام عبادات قضای میّت بر پسر بزرگ - فضیلت شب و روز جمعه - اهمیت نماز جمعه - شرک خفیّ