استاد اشتهاردي - اخلاق

ماه مبارک رمضان

عنوان درس: 
موضوع: 
پایه: 
مرجع ارائه دهنده: 
معاونت فضای مجازی دفتر تبلیغات اسلامی

نمایش فایلهای صوتی مربوط به ارائه

ردیف پخش فایل صوتی دانلود فایل صوتی توضیحات
1 پخش فایل صوتی 501-001.mp3 ماه مبارک رمضان - آیه 185 سوره بقره - احکام روزه (برخی از مواردی که قضا دارد ولی کفاره ندارد) - فضیلت ماه مبارک رمضان
2 پخش فایل صوتی 501-002.mp3 آیه 185 سوره بقره - احکام روزه (برخی از مواردی که قضا دارد ولی کفاره ندارد) - فلسفه روزه داری
3 پخش فایل صوتی 501-003.mp3 آیه 185 سوره بقره - فضیلت نیمه ماه مبارک رمضان - لزوم توجه به جایگاه معصومین علیهم السلام و تبعیت از ایشان
4 پخش فایل صوتی 501-004.mp3 آیه 185 سوره بقره - احکام وصایت
5 پخش فایل صوتی 501-005.mp3 آیه 185 سوره بقره - احکام ولایت حاکم شرع
6 پخش فایل صوتی 501-006.mp3 آیه 1 سوره قدر - احکام وصیت
7 پخش فایل صوتی 501-007.mp3 آیه 185 سوره بقره - ضرورت یادگیری احکام و شناخت وظیفه
8 پخش فایل صوتی 501-008.mp3 آیه 185 سوره بقره - احکام وصیت
9 پخش فایل صوتی 501-009.mp3 آیه 185 سوره بقره - خطبه شعبانیه
10 پخش فایل صوتی 501-010.mp3 بررسی آیه 67 سوره مائده - در دفتر تبلیغات اسلامی - پیرامون تبلیغ
11 پخش فایل صوتی 501-011.mp3 بررسی آیه 67 سوره مائده - توجه در عبادت
12 پخش فایل صوتی 501-012.mp3 بررسی آیه 165 سوره نساء - پیرامون تبلیغ
13 پخش فایل صوتی 501-013.mp3 بررسی آیات 14 و 15 سوره أعلی - در اواخر ماه مبارک رمضان - احکام استهلال
14 پخش فایل صوتی 501-014.mp3 بررسی آیات 14 و 15 سوره أعلی - روز 29 ماه مبارک رمضان - احکام زکات فطره و احکام نماز عید
15 پخش فایل صوتی 501-015.mp3 پیرامون مسائل استهلال