استاد اشتهاردي - درس اخلاق

عنوان درس: 
موضوع: 
پایه: 
مرجع ارائه دهنده: 
معاونت فضای مجازی دفتر تبلیغات اسلامی

نمایش فایلهای صوتی مربوط به ارائه

ردیف پخش فایل صوتی دانلود فایل صوتی توضیحات
1 پخش فایل صوتی 498-01.mp3 جایگاه إنابه در نظام اخلاقی - بررسی آیه 13 سوره غافر
2 پخش فایل صوتی 498-02.mp3 حقیقت ذکر - بررسی آیه 13 سوره غافر
3 پخش فایل صوتی 498-03.mp3 آثار تذکر الهی (بهره مندی از هدایت) - بررسی آیه 13 سوره غافر
4 پخش فایل صوتی 498-04.mp3 بررسی وجود یا عدم وجود تکرار در قرآن کریم - بررسی آیه 13 سوره غافر
5 پخش فایل صوتی 498-05.mp3 رابطه تقوا و عمل صالح - بررسی آیه 13 سوره غافر
6 پخش فایل صوتی 498-07.mp3 انواع احکام: واقعی و ظاهری - بررسی آیه 13 سوره غافر
7 پخش فایل صوتی 498-08.mp3 انواع ذکر الهی: ذکر لسانی و ذکر عملی - بررسی آیه 13 سوره غافر
8 پخش فایل صوتی 498-09.mp3 ابعاد وجودی انسان: جوارح و جوانح - بررسی آیه 13 سوره غافر
9 پخش فایل صوتی 498-10.mp3 تدبّر در ادعیه
10 پخش فایل صوتی 498-11.mp3 توجه به مکاید شیطان - بررسی آیه 13 سوره غافر
11 پخش فایل صوتی 498-12.mp3 نحوه ارتباط با خداوند متعال، محور همه برنامه های دین
12 پخش فایل صوتی 498-13.mp3 حق لسان از بیان امام سجاد علیه السلام
13 پخش فایل صوتی 498-14.mp3 حق لسان از بیان امام سجاد علیه السلام
14 پخش فایل صوتی 498-15.mp3 حق سمع از بیان امام سجاد علیه السلام
15 پخش فایل صوتی 498-16.mp3 حق بصر از بیان امام سجاد علیه السلام

صفحه‌ها