استاد بروجردي - اخلاق

ماه مبارک رمضان

عنوان درس: 
موضوع: 
پایه: 
مرجع ارائه دهنده: 
معاونت فضای مجازی دفتر تبلیغات اسلامی

نمایش فایلهای صوتی مربوط به ارائه

ردیف پخش فایل صوتی دانلود فایل صوتی توضیحات
1 پخش فایل صوتی 446-01.mp3 ضرورت خودسازی و تهذیب اخلاق
2 پخش فایل صوتی 446-02.mp3 افراط و تفریط نسبت به دعا
3 پخش فایل صوتی 446-03.mp3 کیفیت عبادت
4 پخش فایل صوتی 446-04.mp3 آثار دعا کردن - رابطه دعا و حضور اجتماعی - پیام خاص هر دعا - میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام
5 پخش فایل صوتی 446-05.mp3 انواع مضامین أدعیه
6 پخش فایل صوتی 446-06.mp3 اهمیت و فضیلت شب قدر
7 پخش فایل صوتی 446-07.mp3 سیری در دعای مکارم الأخلاق