استاد خرازي - اخلاق (ذکر الهی)

عنوان درس: 
موضوع: 
پایه: 
مرجع ارائه دهنده: 
معاونت فضای مجازی دفتر تبلیغات اسلامی

نمایش فایلهای صوتی مربوط به ارائه

ردیف پخش فایل صوتی دانلود فایل صوتی توضیحات
1 پخش فایل صوتی 458-01.mp3 ذکر و یاد الهی (حقیقت ذکر) - ماهیت اخلاقی انقلاب (ذکر بودن انقلاب)
2 پخش فایل صوتی 458-02.mp3 ذکر و یاد الهی (رابطه ذکر و علم)
3 پخش فایل صوتی 458-03.mp3 ماهیت ذکر نافع - شرایط تأثیرگذاری ذکر
4 پخش فایل صوتی 458-04.mp3 ذکر کثیر - آثار ذکر کثیر
5 پخش فایل صوتی 458-05.mp3 ذکر، ویژگی خردمندان
6 پخش فایل صوتی 458-06.mp3 ذکر الهی، راه رسیدن به کمال - ملازمه ذکر ما با ذکر خدا - ذکر خدا نسبت به ما چگونه است؟