استاد شاه آبادي - درس اخلاق (دفتر - ماه مبارک رمضان)

دهه اول ماه مبارک رمضان

عنوان درس: 
موضوع: 
پایه: 
مرجع ارائه دهنده: 
معاونت فضای مجازی دفتر تبلیغات اسلامی

نمایش فایلهای صوتی مربوط به ارائه

ردیف پخش فایل صوتی دانلود فایل صوتی توضیحات
1 پخش فایل صوتی 491-001.mp3 اهمیت ماه مبارک رمضان و روزه داری
2 پخش فایل صوتی 491-002.mp3 تقوا، اثر روزه داری
3 پخش فایل صوتی 491-003.mp3 خسران و زیانکاری انسان - اغتنام فرصت ها
4 پخش فایل صوتی 491-004.mp3 شناخت، مقدمه عبادت
5 پخش فایل صوتی 491-005.mp3 ضرورت عمل به ادعیه
6 پخش فایل صوتی 491-006.mp3 رعایت حال برادران دینی
7 پخش فایل صوتی 491-007.mp3 شرح دعای روز هفتم ماه مبارک رمضان - رحمت ایتام - مصاحبت کرام
8 پخش فایل صوتی 491-008.mp3 منشأ شکر نعمت
9 پخش فایل صوتی 491-009.mp3 معنای توکّل
10 پخش فایل صوتی 491-010.mp3 جایگاه توحید و خداشناسی در آموزه های دینی - بررسی 3 آیه آخر سوره حشر