استاد محمدي خراساني - عبودیت و بندگی خدا

عنوان درس: 
موضوع: 
پایه: 
مرجع ارائه دهنده: 
معاونت فضای مجازی دفتر تبلیغات اسلامی

نمایش فایلهای صوتی مربوط به ارائه

ردیف پخش فایل صوتی دانلود فایل صوتی توضیحات
1 پخش فایل صوتی 448-01.mp3 اهمیت بندگی خدا
2 پخش فایل صوتی 448-02.mp3 حقیقت عبودیت
3 پخش فایل صوتی 448-03.mp3 مراحل عبودیت - انجام واجبات و ترک محرمات
4 پخش فایل صوتی 448-04.mp3 مراحل عبودیت - انواع گناه
5 پخش فایل صوتی 448-05.mp3 آثار عبودیت - طهارت باطنی
6 پخش فایل صوتی 448-06.mp3 آثار عبودیت - رفع رذیله عجب