استاد محمدتقی فلسفي - اخلاق و خودسازي

موضوع: 
پایه: 
مرجع ارائه دهنده: 
معاونت فضای مجازی دفتر تبلیغات اسلامی

نمایش فایلهای صوتی مربوط به ارائه

ردیف پخش فایل صوتی دانلود فایل صوتی توضیحات
1 پخش فایل صوتی 454-01.mp3 اخلاق و خودسازی در قرآن کریم 1 - مقدمات نظری خودسازی - پخش رادیویی
2 پخش فایل صوتی 454-015.mp3 حیات انسانی (معنوی) - پخش رادیویی
3 پخش فایل صوتی 454-016.mp3 حیات مادی و حیات معنوی انسان (تنظیم رابطه دنیا و آخرت) - پخش رادیویی
4 پخش فایل صوتی 454-02.mp3 اخلاق و خودسازی در قرآن کریم 2 - کظم غیظ - پخش رادیویی
5 پخش فایل صوتی 454-03.mp3 اخلاق و خودسازی در قرآن کریم 3 - تواضع