نقد و بررسی دیدگاه آیت الله جوادی آملی درباره ماهیت علم دینی (پیش همایش)

مرجع ارائه دهنده: 
پژوهشگاه دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

نمایش فایلهای صوتی مربوط به ارائه

ردیف پخش فایل صوتی دانلود فایل صوتی
1 پخش فایل صوتی 509.mp3