ترتيل

جلسات مربوط به این درس

استاد عنوان درس موضوع موضوع فرعی مرجع پایه عنوان جلسه پخش و دانلود دروس صوتی
عبدالباسط ترتيل تجويد قرآن کريم عبدالباسط - ترتيل پخش و دانلود دروس صوتی