ارائه مربوطه: 

استاد عبائي خراساني - لمعه 2

عنوان درس: 
پایه: 
عنوان یا شماره جلد: 
کیفیت صوت: 
عالی
شماره درس: 
21
شماره جلد: 
3
شماره صفحه: 
69
شماره سطر: 
13
توضیحات: 
ولا يشترط المحلل)وهو الذي يدخل بين المتراهنين بالشرط في عقده)
آدرس فایل صوتی: