ارائه مربوطه: 

علامه حسن زاده آملي - اشارات 3

عنوان درس: 
موضوع: 
پایه: 
عنوان یا شماره جلد: 
مرجع ارائه دهنده: 
معاونت فضای مجازی دفتر تبلیغات اسلامی
شماره درس: 
7
شماره جلد: 
3
شماره صفحه: 
18
شماره سطر: 
7
توضیحات: 
تنبيه كل موجود اذا التفت اليه من حيث ذاته
آدرس فایل صوتی: