ارائه مربوطه: 

علامه حسن زاده آملي - اشارات 3

عنوان درس: 
موضوع: 
پایه: 
عنوان یا شماره جلد: 
مرجع ارائه دهنده: 
معاونت فضای مجازی دفتر تبلیغات اسلامی
شماره درس: 
11
شماره جلد: 
3
شماره صفحه: 
32
شماره سطر: 
4
توضیحات: 
والفاضل الشارح قد اضطرب في هذا الموضع اضطرابا
آدرس فایل صوتی: