شماره درس: 
2
شماره جلد: 
2
شماره صفحه: 
23
شماره سطر: 
4
توضیحات: 
ولابد من ايجاب فيها وقبول على الاقرب لعموم
آدرس فایل صوتی: