ارائه مربوطه: 

استاد وجداني - لعان

عنوان درس: 
موضوع: 
موضوع فرعی: 
پایه: 
مرجع ارائه دهنده: 
معاونت فضای مجازی دفتر تبلیغات اسلامی
شماره درس: 
1
شماره جلد: 
2
شماره صفحه: 
174
شماره سطر: 
4
توضیحات: 
كتاب اللعان وهو لغة المباهلة المطلقة أو فعال
آدرس فایل صوتی: