ارائه مربوطه: 

استاد وجداني - لعان

عنوان درس: 
موضوع: 
موضوع فرعی: 
پایه: 
مرجع ارائه دهنده: 
معاونت فضای مجازی دفتر تبلیغات اسلامی
شماره درس: 
5
شماره جلد: 
2
شماره صفحه: 
177
شماره سطر: 
13
توضیحات: 
القول في كيفية اللعان وأحكامه يجب كونه عند الحاكم وهو
آدرس فایل صوتی: