ارائه مربوطه: 

استاد وجداني - لعان

عنوان درس: 
موضوع: 
موضوع فرعی: 
پایه: 
مرجع ارائه دهنده: 
معاونت فضای مجازی دفتر تبلیغات اسلامی
شماره درس: 
8
شماره جلد: 
2
شماره صفحه: 
180
شماره سطر: 
7
توضیحات: 
ولو قذفها الزوج برجل معين وجب عليه حدان أحدهما
آدرس فایل صوتی: