دروس صوتی ارائه شده حضرت آیت الله نوری همدانی دروس صوتی ارائه شده حضرت آیت الله مکارم شیرازی دروس صوتی ارائه شده حضرت آیت الله مصباح یزدی دروس صوتی ارائه شده حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دروس صوتی ارائه شده حضرت آیت الله جوادی آملی دروس صوتی ارائه شده حضرت آیت الله بهجت
کفایة الاصول القرآن الکریم فصوص الحکم المکاسب الاشارات و تنبیهات

برای یافتن مطلب مورد نظر چه باید کرد؟

برای یافتن مطالب مورد نظر ، ابتدا نام استاد یا موضوع بحث و یا هر نوع اطلاعاتی که در اختیار داریم را در کادر های زیر وارد کرده و دکمه جستجو را کلیک می نمائیم
سپس در بین خطوط یافت شده ، خط مورد نظر خود را پیدا کرده و برای مشاهده لیست فایل های صوتی بر روی گزینه "پخش و دانلود دروس صوتی" کلیک می کنیم
سپس برای پخش هر کدام از فایل های صوتی بر روی گزینه "پخش فایل صوتی" کلیک می کنیم

استاد موضوع موضوع فرعی کتاب درسی پایه پخش و دانلود دروس صوتی
آيت الله مصباح يزدي حديث و علوم حديث پخش و دانلود دروس صوتی
استاد مدرس افغاني اصول فقه قوانیین الاصول تخصصي پخش و دانلود دروس صوتی
استاد مدرس افغاني فقه و احکام حج الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة پايه 4 پخش و دانلود دروس صوتی
استاد مدرس افغاني فقه و احکام متاجر الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة پايه 5 پخش و دانلود دروس صوتی
استاد مدرس افغاني ادبيات عرب نحو مغنی الادیب پايه 3 پخش و دانلود دروس صوتی
استاد مدرس افغاني ادبيات عرب نحو بدایه النحو پايه 1 پخش و دانلود دروس صوتی
استاد مدرس افغاني ادبيات عرب بلاغت مختصر المعانی پايه 3 پخش و دانلود دروس صوتی
استاد مدرس افغاني ادبيات عرب بلاغت المطول فی البلاغة پايه 3 پخش و دانلود دروس صوتی
استاد مدرس افغاني ادبيات عرب صرف شرح النظام فی الصرف پايه 1 پخش و دانلود دروس صوتی
استاد مدرس افغاني ادبيات عرب نحو سیوطی پايه 2 پخش و دانلود دروس صوتی
آيت الله مقتدايي فقه و احکام دیات خارج پخش و دانلود دروس صوتی
آيت الله مقتدايي فقه و احکام قصاص خارج پخش و دانلود دروس صوتی
استاد محقق داماد فقه و احکام بیع المکاسب پايه 7 پخش و دانلود دروس صوتی
استاد محقق داماد فقه و احکام محرمه المکاسب پايه 7 پخش و دانلود دروس صوتی
استاد محمدي اصول فقه اصول استنباط پايه 4 پخش و دانلود دروس صوتی

صفحه‌ها

صفحه‌ها

اشتراک در مرجع دانلود دروس صوتی حوزه علمیه دفتر تبلیغات اسلامی قم- بیان RSS