آيت الله جوادي آملي -  سورة المائدة

عنوان درس: 
موضوع: 
موضوع فرعی: 
پایه: 

نمایش فایلهای صوتی مربوط به ارائه

پخش فایل صوتی دانلود فایل صوتی شماره جلد شماره درس شماره صفحه شماره سطر توضیحات
پخش فایل صوتی 115-01.mp3 1 1 106 8 آيه يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ
پخش فایل صوتی 115-02.mp3 1 2 106 8 آيه يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ
پخش فایل صوتی 115-03.mp3 1 3 106 8 آيه يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ
پخش فایل صوتی 115-04.mp3 1 4 106 8 آيه يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ
پخش فایل صوتی 115-05.mp3 1 5 106 8 ازآيه يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْتاآيه يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ
پخش فایل صوتی 115-06.mp3 1 6 106 8 ازآيه يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْتاآيه يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ
پخش فایل صوتی 115-07.mp3 1 7 107 1 آيه حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ
پخش فایل صوتی 115-08.mp3 1 8 107 1 آيه حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ
پخش فایل صوتی 115-09.mp3 1 9 107 1 آيه حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ
پخش فایل صوتی 115-10.mp3 1 10 107 4 آيه الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ
پخش فایل صوتی 115-11.mp3 1 11 107 4 آيه الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ
پخش فایل صوتی 115-12.mp3 1 12 107 4 آيه الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ
پخش فایل صوتی 115-13.mp3 1 13 107 4 آيه الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ
پخش فایل صوتی 115-14.mp3 1 14 107 4 آيه الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ
پخش فایل صوتی 115-15.mp3 1 15 107 4 ازآيه الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ تاآيه يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ

صفحه‌ها