ارائه مربوطه: 
شماره درس: 
8
شماره جلد: 
1
شماره صفحه: 
107
شماره سطر: 
1
توضیحات: 
آيه حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ
آدرس فایل صوتی: