استاد محمدتقی فلسفي - مدیریت از دیدگاه اسلام

در جمع طلاب حوزه علمیه قم، در ادامه سلسله جلسات فن خطابه
پس از ایام تبلیغی دهه اول ماه محرم

موضوع: 
پایه: 
مرجع ارائه دهنده: 
معاونت فضای مجازی دفتر تبلیغات اسلامی

نمایش فایلهای صوتی مربوط به ارائه

ردیف پخش فایل صوتی دانلود فایل صوتی توضیحات
1 پخش فایل صوتی 454-047.mp3 مقدمات بحث علم مدیریت از دیدگاه اسلام 1
2 پخش فایل صوتی 454-048.mp3 مقدمات بحث علم مدیریت از دیدگاه اسلام 2 - مدیریت، علم است یا هنر؟
3 پخش فایل صوتی 454-049.mp3 کیفیت رابطه مدیر و زیردستان (نرمخویی و ملایمت) - مشورت با زیردستان